,
Car.ir را در تلگرام دنبال کنید


انواع کلاس خودرو

58,206 بازدید
15 دیدگاه
3
21

خودروهای سایز مینی

این خودروها اکثرا دارای ظاهری بسیار کوچک بوده و دارای 4 ویژگی منحصر به فرد هستند .

1. دارای بدنه بسیار کوچک و طراحی کوچم هستند .

2. معمولا دارای 3 درب هاچ بک هستند ، البته در برخی موارد 5 درب هاچ بک نیز مشاهده شده است که در این رده قرار خواهد گرفت .

3. دارای موتورهایی با حجم بسیار کم بوده و اکثرا حجم موتور آنها به زیر 1000cc یا 1.0Lit می رسد .

4. طول این خودروها معمولا کمتر از 3600میلی متر می باشد .

انواع کلاس خودرو


چنین خودروهایی که دارای ویژگی های فوق باشند را ، خودروهای A Segment یا کلاس A می نامند .

خودروهای سایز کوچک

این خودروها عموما با نام خودروهای کوچک نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس A مشاهده می شود و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای مینی یا همان A Class .

2. حجم موتور اکثرا بیش از 1000cc و کمتر از 1500cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم 2000cc نیز در این گروه هستند ) .

3. دارای بدنه هاچ بک و دارای 3 درب و یا 5 درب .

4. طول این خودروها عموما به 4000میلی متر نمی رسد .

5. دارای عملکردی بهتر از کلاس مینی ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس مینی .

6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای مینی .

انواع کلاس خودرو


این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 1 یا 2 مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس B قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را B Segment یا خودروی کلاس B نام گذاری می نمایند .

 

خودروهای سایز متوسط

این خودروها عموما با نام خودروهای متوسط و یا پایین متوسط نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس B مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای کوچک یا همان B Class .

2. حجم موتور اکثرا بیش از 1300cc و کمتر از 2000cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم 3000cc و یا بیشتر نیز دیده شده است ) .

3. دارای بدنه هاچ بک و دارای 3 درب و یا 5 درب . دارای بدنه سدان 4 درب .

4. طول این خودروها عموما به بیش از 4000میلی متر می رسد .

5. دارای عملکردی بهتر از کلاس کوچک ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس کوچک .

6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای کوچک ، اما این امکانات رفاهی همیشه دارای کیفیتی با قیمت مناسب و اقتصادی بوده و کمتر دیده شده است که قطعات ، تجهیزات و امکانات رفاهی ، دارای کیفیتی بالا ، در این مورد استفاده گردد .

انواع کلاس خودرو


این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس B قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را C Segment یا خودروی کلاس C نام گذاری می نمایند .

 

خودروهای سایز بزرگ

این خودروها عموما با نام خودروهای بزرگ نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس C مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای متوسط یا همان C Class .

2. حجم موتور اکثرا بیش از 1600cc و کمتر از 3000cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم 4000cc و یا بیشتر نیز دیده شده است ) .

3. دارای بدنه سدان 4 درب و استیشن .

4. طول این خودروها عموما نزدیک به 4000 میلی متر می رسد .

5. دارای عملکردی بهتر از کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط .

6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا کمتر اقتصادی بوده و دارای کیفیت بهتر و مناسب تری هستند .

انواع کلاس خودرو


این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس D قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را D Segment یا خودروی کلاس D نام گذاری می نمایند .

 

خودروهای اجرائی و غیر لوکس

این خودروها عموما با نام خودروهای نیمه لوکس و بزرگ نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس D مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای متوسط یا همان D Class .

2. حجم موتور اکثرا بیش از 2000cc و کمتر از 3500cc هست ( البته در برخی موارد موتورهای توربو ، و موتورهایی تا حجم 4500cc و یا بیشتر نیز دیده شده است ) .

3. دارای بدنه سدان 4 درب .

4. طول این خودروها عموما نزدیک به 5000 میلی متر می رسد .

5. دارای عملکردی بهتر از کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط .

6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا کمتر اقتصادی بوده و دارای کیفیت بهتر و مناسب تری هستند .

7. این خودروها با امکاناتی شبیه به خودروهای لوکس ، عرضه می گردند ولی همیشه این امکانات چند پله پایین تر از خودروهای لوکس هستند .

انواع کلاس خودرو


این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس E قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را E Segment یا خودروی کلاس E نام گذاری می نمایند .

 

خودروهای بزرگ و لوکس

این خودروها عموما با نام خودروهای متوسط و یا پایین متوسط نیز شناخته می شوند . این کلاس عموما بعد از کلاس B مشاهده می شوند و تفاوتهای بسیاری در این زمینه با کلاس قبلی خود دارد که شامل :

1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای متوسط یا همان E Class .

2. حجم موتور اکثرا بیش از 3000cc می باشد .

3. دارای بدنه سدان 4 درب ، فست بک و لیموزین می باشند .

4. طول این خودروها عموما به بیش از 5000 میلی متر می رسد .

5. دارای عملکردی بهتر از کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط .

6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بسیار مناسب و بیشتر از خودروهای نیمه لوکس . دارای بهترین کیفیت قطعات تولیدی نیز می باشند .

7. این خودروها با امکاناتی ویژه ارائه می گردند که کمتر خودرویی در دیگر کلاس ها توان رقابت با این امکانات را دارا می باشد .

انواع کلاس خودرو

انواع کلاس خودرو


این را نباید فراموش کرد که بیشتر ، منظور از بیان سخنان گفته شده ، ایجاد تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد بدنه ( به مانند خودروهی فست بک و یا گرند تور ) ، از موارد بالا نقض شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس F قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را F Segment یا خودروی کلاس F نام گذاری می-نمایند .

 

خودروهای شاسی بلند

این خودروها عموما با نام خودروهای SUV و Cross Over ( کراس اوور ) نیز شناخته می شوند . این کلاس دارای مشخصات فنی خاص خود بوده که شامل :

1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای بزرگ یا همان D Class .

2. دارای ارتفاع بیشتر نسبت به تمامی خودروهای کلاس های دیگر .

3. اکثرا دارای سیستم چهار چرخ محرک ( 4WD , AWD ) بوده ولی در بسیاری موارد دارای سیستم محرک جلو و یا عقب نیز بوده اند .

4. اکثر این خودروها به دلیل ارتفاع بالایی که دارند ، قابلیت های بیابان گردی ، طبیعت نوردی و امثالهم را برای صاحبانشان فراهم می نمایند .

5. این گونه از کلاس بدنه دارای انواع موتورها ، در انواع آرایش ها بوده و محدوده خاصی را برای آن در نظر نگرفته اند .

6. دارای بدنه 4 ستون که درب صندوق بار اکثرا در داخل اتاق خودرو باز می گردد .

7. طول این خودروها عموما نزدیک به 5000 میلی متر می رسد ( گاهی اوقات از این اندازه بیشتر و یا کمتر نیز دیده شده است ) .

8. دارای عملکردی به مراتب بهتر از کلاس M ، دارای قابلیت های بیابان گردی و رانندگی لذت بخش در شهر ، ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس E می باشند .

9. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا اقتصادی بوده و دارای کیفیت مناسبی هستند . البته برخی از سازندگان امکانات رفاهی تا حدود خودروهای F کلاس را نیز برای این خودروها به دلیل بازار رقابتی که این خودروها برای جلب نظر مشتریان خاص دارند ، قرار می دهند .

10. این خودروها داری 5 درب ( درب صندوق بار که داخل خودرو باز می گردد ) می باشند ، البته مواردی هم بسیار هستند که دارای 3 درب هستن ( 2 درب خودرو براب یرنشینان و 1 درب برای صندوق بار ) .

11. این خودروها دارای 2 ردیف صندلی بوده اکثرا ولی در موارد بسیاری نیز خودروهایی بوده اند که 3 ردیف صندلی نیز داشته اند .

انواع کلاس خودرو

انواع کلاس خودرو


این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، داشتن تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نقض شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس J قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را J Segment یا خودروی کلاس J نام گذاری می-نمایند .

 

خودروهای چند منظوره و مینی ون

این خودروها عموما با نام خودروهای مینی ون و MPV نیز شناخته می شوند . این کلاس دارای مشخصات فنی خاص خود بوده که شامل :

1. دارای بدنه بزرگتر از لحاظ طول و عرض نسبت خودروهای بزرگ یا همان D Class .

2. حجم موتور اکثرا بیش از 2000cc و کمتر از 4500cc می باشد .

3. دارای بدنه 3 ستون و یا 4 ستون .

4. طول این خودروها عموما نزدیک به 5000 میلی متر می رسد ( گاهی اوقات از این اندازه نیز بسیار بیشتر می شود ) .

5. دارای عملکردی در حدود کلاس متوسط ولی دارای مصرف سوخت بالاتر نسبت به کلاس متوسط می باشد .

6. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بهتر و بیشتر از خودروهای متوسط . این امکانات اکثرا اقتصادی بوده و دارای کیفیت مناسبی هستند .

7. این خودروها داری 5 درب ( درب صندوق بار که داخل خودرو باز می گردد ) ، و در بسیاری موارد نیز دارای 2 درب کشویی بزرگ در پشت درب های جلوی خودرو می باشند .

8. در بیشتر موارد دارای 3 ردیف صندلی بوده و در برخی موارد 4 ردیف صندلی نیز دیده شده است .

انواع کلاس خودرو

انواع کلاس خودرو


این را نباید فراموش کرد که بیشتر منظور از بیان سخنان گفته شده ، بیشتر تصویری کلی از این کلاس بوده و در برخی موارد 2 یا 3 مورد از موارد بالا نفقص شده ، ولی همچنان خودروی مذکور در کلاس M قرار می گیرد .

خودروهایی که دارای ویژگی های گفته شده باشند را M Segment یا خودروی کلاس M نام گذاری می نمایند .

 

خودروهای اسپرت دو درب

این خودروها عموما با نام خودروهای اسپرت نیز شناخته می شوند .

مشخصات کلی خودروهایی که در این بخش قرار می گیرند و آن ها را با نام S Segment شناسایی می نماییم ، شامل :

1. دارای بدنه با طراحی خاص که شامل بدنه های :

• خودروهای کوپه یا 2 درب .

• خودروهای اسپرت با قابلیت سقف جمع شونده ( Cabriolet و Convertible ) .

• خودروهای رودستر .

• خودروهای سوپر اسپرت .

• خودروهای 2 نفره .

• خودروهای 2+2 نفره .

• خودروهایی با قابلیت بستن و یا باز نمودن سقف به صورت دستی ( مانند خودروی KOENIGSEGG CCX ) .

• خودروهای مسابقه ای خیابانی .

• خودروهایی از کلاس های دیگر که دارای یکی از ویژگی های بالا باشند نیز در این بخش قرار خواهند گرفت .

2. حجم موتور این گونه خودروها اصلا دارای پارامتر خاصی نبوده و همچنین تعداد سیلندرهای موتور این خودروها . تنها مطلبی که در این مورد ( موتور خودروهای اسپرت ) وجود داشته نحوه عملکرد اینگونه موتورها بوده ، که همگی دارای قابلیت هایی همچون :

• دور گیری سریع .

• بازده خروجی مناسب نسبت به حجم موتور مورد استفاده .

• گشتاور مناسب در دور موتورهای پایین .

• قدرت موتور بسیار مناسب و کارآمد .

3. در این گونه خودروها بر اساس تصمیم کارخانه سازنده قابلیت های حرکتی خاصی برای این خودروها تعریف شده و اینگونه خودروها بر اساس این قابلیت ها ساخته خواهند شد . یکی از اصلی ترین مواردی که این رده از خودروها را با دیگر کلاس های اتومبیل جدا نموده ، همین قابلیت های حرکتی بوده ، به نحوی که خودروسازان به دنبال ایجاد چنین شرایطی بر روی محصولات دیگر خویش نیز هستند .

4. دارای عملکردی بهتر از تمام کلاس های دیگر داشته و بیشتر رکوردهایی که در زمینه خودرو به ثبت رسیده است ، از خودروهایی بوده که در این کلاس تعریف شده اند .

5. دارای تجهیزات ، امکانات رفاهی و امکانات ایمنی بسیار مناسب هستند . دارای بهترین کیفیت قطعات تولیدی نیز می باشند ( البته مشاهده گردیده است که در برخی موارد این مسئله نقض گردیده است ) .

6. این خودروها با امکاناتی ویژه ارائه می گردند که کمتر خودرویی در دیگر کلاس ها توان رقابت با این امکانات را دارا می باشد ( امکانات عملکردی ، تجهیزات رفاهی و .... ) .

انواع کلاس خودرو

انواع کلاس خودرو

انواع کلاس خودرو

انواع کلاس خودرو


 

خودروهای ون

کاروانه یا ون یا به اصطلاح انگلیسی Van‏ ، به گونه‌ای از خودروها اطلاق می‌شود که برای حمل و نقل اسباب و لوازم حجیم و سنگین و یا گروهی چند نفره از انسان‌ها استفاده می‌شود . خودروهای ون معمولاً بدنه‌ای مکعب شکل دارند که بر روی چهار چرخ سوار شده است . ابعاد بدنه این خودرو را می توان حد فاصل کلاس استیشن واگن و کامیون ( در حوزه باربری ) و مینی ‌بوس ( در حوزه نفربری ) دانست . این خودروها دارای ابعاد ، قدرت موتور و اشکال مختلفی هستند .

کلاس بدنه


این خودروها اکثرا دارای 4 ستون بوده ولی نمونه های 3 ستون و 5 ستون آن نیز در بازار موجود هستند ، که هر کدام برای کارایی مخصوصی می باشند .

کلاس بدنه


 

خودروهای وانت

به خودروهایی که اکثرا دارای یک بخش باری ، یا همان قسمت بار روباز باشند گفته می شود . این خودروها اکثرا دارای 2 مدل هستند ، دارای یک کابین که دارای 2 ستون A , B هستند ( البته برخی مدلها دارای 3 ستون نیز می باشند ) و قسمت بار ، دارای 2 کابین و دارای 3 ستون A , B , C هستند ( البته در برخی مدلها دارای 4 ستون نیز هستند ) و بخش بار .

کلاس بدنه


این خودروها در سطوح متفاوتی از نظر حجم بار حمل کننده و یا کشندگی طراحی شده اند . در برخی مدلها به مانند یک خودروی سواری که دارای ظرفیت حمل بار می باشد طراحی شده و در برخی مدلها با ظرفیت حمل بار بالا طراحی شده به نحوی که خودروساز در این مواقع چرخهای عقب را به صورت جفت چرخ طراحی می نماید .

کلاس بدنه


این خودروها را در انواع مدلهای تجاری ، سواری ، تک کابین ، دو کابین ، اسپرت و .... موجود می باشند .

کلاس بدنه


 


دیدگاه ها

مرتب سازی بر اساس
نمایش
 • REZAEE پاسخ

  ۲۹ فروردين ۱۳۹۶
  1
  1
  با سلام واحترام . مرسی از مطالب خوب و مفید و اموزنده تون . من اطلاعاتم نسبت به خودرو خیلی کم بودو با مطالعه مقاله های خوبتون اطلاعات بیشتری بدست اوردم و امیدوارم مطالب این سایت بیش از گذشته پربارتر و مثمر ثمر باشه . موفق و پیروز باشید.
 • نفس پاسخ

  ۰۸ بهمن ۱۳۹۵
  2
  4
  سلام شرمنده یه سوال داشتم، به نظر شما خوردوی 206 صندوقدار کدوم تیپ یا همون کلاس از بقیه مدلها بهتری؟
 • قمی پاسخ

  ۰۹ آبان ۱۳۹۳
  4
  1
  ممنون از اسایت خوبتون .
 • یوونتوس پاسخ

  ۰۲ آبان ۱۳۹۳
  3
  11
  پرفروش ترین خودروهای دنیا ماشین های کلاس C و D هستند.

  pr

  ۲۲ مرداد ۱۳۹۵
  28
  6
  آفرین صد آفرین از کجا فهمیدی؟
 • آفرین پاسخ

  ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  4
  2
  واقعا عالی هر قت می خوانم لزت می برم
 • مجید دالتون پاسخ

  ۱۴ مهر ۱۳۹۳
  3
  4
  تنها وتنها کلاس اف

  نفس

  ۱۲ بهمن ۱۳۹۵
  0
  0
  سلام یعنی من بخوام 206 چه صندوق دار چه عادیش کلاس اف باید بخرم به نظر شما؟
 • files_users_413861batman_20-wallpaper-5120x3200[21442f18e34a019274715f8a9f961cd0].jpg

  عبدالرضا رضا پاسخ

  ۰۵ مهر ۱۳۹۳
  3
  4
  من خودروهای اسپرت دو درو خیلی دوست دارم. با خواندن این مقاله خیلی بیشتر باهاش آشنا شدم.
 • files_users_413861batman_20-wallpaper-5120x3200[21442f18e34a019274715f8a9f961cd0].jpg

  عبدالرضا رضا پاسخ

  ۰۳ مهر ۱۳۹۳
  2
  10
  من تو اینترنت در مورد کلاس های خودرو همچین مقاله ی کاملی ندیده ام. ممنون.
 • آفرین پاسخ

  ۲۷ شهريور ۱۳۹۳
  1
  4
  بسیار عالی خیلی متشکرم واقعا عالی است
 • علی اجرایی پاسخ

  ۲۷ بهمن ۱۳۹۲
  3
  10
  با سلام و تشکر از سایت بسیار خوبتون اگه امکان داره اطلاعاتی در مورد تیپ های پژو 206 و انواع 206 صندوق دار از نظر V
 • سارا ...........!! پاسخ

  ۱۰ بهمن ۱۳۹۲
  4
  8
  سلام و خسته نباشد خیلی ممنون - اگر میشه یک مقاله درباره ی اتومبیل زیبای بــو گــاتــی هم بگذارید خیلی ممنون می شم - باتشکر .
 • مصطفی پاسخ

  ۱۴ دى ۱۳۹۲
  3
  16
  سلام خوب بود .خواهشا در مورد اپشن های رفاهی ماشین ها هم مقاله بذارید. با تشکر

  عبدالرضا رضا

  ۰۳ مهر ۱۳۹۳
  1
  7
  دوست من یک پست در بخش اخبار در مورد 10 آپشن جدید هست که عالیه.
 • پدرام اکبری پاسخ

  ۰۶ دى ۱۳۹۲
  2
  18
  ضمن عرض خسته نباشید به نویسندگان و مدیریت محترم سایت و همچنین از پیگیریتان متشکرم.
 • مدیریت سایت پاسخ

  ۰۶ دى ۱۳۹۲
  1
  13
  با تشکر از اظهار لطف شما دوست گرامی ، حتما در مقالات بعد مطالب کامل تر و بهتری را در اختیار تمامی کاربران سایت قرار خواهیم داد تا همگان از این مطالب بتوانند بهره کافی را به مانند شما ببرند . در مورد قیمت خودرویی که نام آنرا بردید ، قیمتی که در سایت وجود دارد ، با قیمت بازار یکی بوده است ، چون سایت های معتبری ( سایت هایی که دارای اعتبار مناسبی در فضای مجازی هستند ) که در این زمینه در حال فعالیت می باشند ، به مانند این قیمت را در صفحات خویش قرار داده اند و نیز با توجه به پیگیری هایی که دوستان در بخش به روز رسانی قیمت ها از بازار به صورت روزانه انجام می دهند ، سعی در ارائه بهترین آمار از قیمت خودروهای موجود در بازار ایران را دارند .

  عبدالرضا رضا

  ۰۳ مهر ۱۳۹۳
  1
  8
  از مدیریت سایت متشکرم بابت توضیحات خوبتون

  عبدالرضا رضا

  ۰۳ مهر ۱۳۹۳
  1
  7
  از تاریخ دی ماه 92 تا حالا که مهر ماه 93 هست ، سایت خوبتون خیلی پیشرفت کرده. انشالله هر روز هم بهتر بشه.
 • پدرام اکبری پاسخ

  ۰۵ دى ۱۳۹۲
  1
  16
  با عرض سلام وخسته نباشید از نویسندگان سایت car.ir تشکر می کنم به خاطر مطالب کامل و دقیقشان و همچنین لطفا در قسمت (قیمت خودرو) قیمت تویوتا جی تی 86 رو تصحیح کنید چون در سایت های دیگر قیمت خودروی مذکور بالای 250 میلیون تومان است.