,
Car.ir را در تلگرام دنبال کنید


مرسدس بنز C200 Mercedes Benz C-Class C200

نگهداری و هزینه ها
۰
مصرف سوخت
۰
عملکرد فنی خودرو
۰
امکانات و تجهیزات
۰
طراحی داخلی خودرو
۰
طراحی خارجی خودرو
۰
ایمنی و آسایش خودرو
۰
ارزش ریالی
۰
نقد و بررسی خود را اضافه کنید